Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi

I behandlingen af stress o.a. er metoden Mindfulness en velegnet supplerende arbejdsmetode. Mindfulness er en opmærksomhedstræning og evne til at kontrollere egen opmærksomhed.

Et væsentligt element i denne træning er bevidst at rette opmærksomheden mod nuet på en ikke vurderende måde.

Hertil kan åndedræts- og meditationslignende øvelser samt yoga være en del af metodeforløbet.