Kognitiv Terapi

I PsykologTeamVejle anvendes kognitiv terapi sammen med andre terapiformer.

Hovedformålet med kognitiv terapi er at reducere følelsesmæssigt ubehag og udvide handlemuligheder.

Når samtaleforløbet tager afsæt i kognitiv terapi fokuseres der bl.a. på tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger.

Tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger ses som indbyrdes forbundne.

Tanker er ord eller sætninger, som man siger til sig selv. Nogle er positive og gør, at den enkelte føler sig godt tilpas, mens andre er negative og får en til at føle sig skidt tilpas.

Vi sætter bl.a. fokus på din egen medvirken til at ændre uhensigtsmæssige automatiske tankemønstre til mere hensigtsmæssige, realitetsnære tanke- og handlinger.

Hjemmearbejde er en central del af den kognitive terapi og kan anvendes efter aftale.